Jij daar! Facebook Jij daar! Twitter Jij daar! Hyves

Missie & Visie

Missie

Gegrond op de Bijbel in het bijzonder onder de Reformatorische jeugd een liefelijke reuk van de Heere Jezus Christus verspreiden met als doel uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Visie

Op een ontspannen en sfeervolle wijze contactmomenten realiseren waarbij de jeugd een handreiking gegeven wordt om een antwoord te krijgen op levensvragen die hen bezig houden op het terrein van het komen tot Christus en het leven vanuit Christus in de dagelijkse praktijk. Jij daar! wil daarbij een interkerkelijk discussieplatform zijn voor de Reformatorische jeugd.